Números em polonês

Números em polonês

# Português Polonês Sound
0 Zero zero
1 Um jeden
2 Dois dwa
3 Três trzy
4 Quatro cztery
5 Cinco pięć
6 Seis sześć
7 Sete siedem
8 Oito osiem
9 Nove dziewięć
10 Dez dziesięć
11 Onze jedenaście
12 Doze dwanaście
13 Treze trzynaście
14 Catorze czternaście
15 Quinze piętnaście
16 Dezasseis szesnaście
17 Dezassete siedemnaście
18 Dezoito osiemnaście
19 Dezanove dziewiętnaście
20 Vinte dwadzieścia
21 Vinte e um dwadzieścia jeden
22 Vinte e dois dwadzieścia dwa
23 Vinte e três dwadzieścia trzy
24 Vinte e quatro dwadzieścia cztery
25 Vinte e cinco dwadzieścia pięć
26 Vinte e seis dwadzieścia sześć
27 Vinte e sete dwadzieścia siedem
28 Vinte e oito dwadzieścia osiem
29 Vinte e nove dwadzieścia dziewięć
30 Trinta trzydzieści
31 Trinta e um trzydzieści jeden
32 Trinta e dois trzydzieści dwa
33 Trinta e três trzydzieści trzy
34 Trinta e quatro trzydzieści cztery
35 Trinta e cinco trzydzieści pięć
36 Trinta e seis trzydzieści sześć
37 Trinta e sete trzydzieści siedem
38 Trinta e oito trzydzieści osiem
39 Trinta e nove trzydzieści dziewięć
40 Quarenta czterdzieści
41 Quarenta e um czterdzieści jeden
42 Quarenta e dois czterdzieści dwa
43 Quarenta e três czterdzieści trzy
44 Quarenta e quatro czterdzieści cztery
45 Quarenta e cinco czterdzieści pięć
46 Quarenta e seis czterdzieści sześć
47 Quarenta e sete czterdzieści siedem
48 Quarenta e oito czterdzieści osiem
49 Quarenta e nove czterdzieści dziewięć
50 Cinquenta pięćdziesiąt
51 Cinquenta e um pięćdziesiąt jeden
52 Cinquenta e dois pięćdziesiąt dwa
53 Cinquenta e três pięćdziesiąt trzy
54 Cinquenta e quatro pięćdziesiąt cztery
55 Cinquenta e cinco pięćdziesiąt pięć
56 Cinquenta e seis pięćdziesiąt sześć
57 Cinquenta e sete pięćdziesiąt siedem
58 Cinquenta e oito pięćdziesiąt osiem
59 Cinquenta e nove pięćdziesiąt dziewięć
60 Sessenta sześćdziesiąt
61 Sessenta e um sześćdziesiąt jeden
62 Sessenta e dois sześćdziesiąt dwa
63 Sessenta e três sześćdziesiąt trzy
64 Sessenta e quatro sześćdziesiąt cztery
65 Sessenta e cinco sześćdziesiąt pięć
66 Sessenta e seis sześćdziesiąt sześć
67 Sessenta e sete sześćdziesiąt siedem
68 Sessenta e oito sześćdziesiąt osiem
69 Sessenta e nove sześćdziesiąt dziewięć
70 Setenta siedemdziesiąt
71 Setenta e um siedemdziesiąt jeden
72 Setenta e dois siedemdziesiąt dwa
73 Setenta e três siedemdziesiąt trzy
74 Setenta e quatro siedemdziesiąt cztery
75 Setenta e cinco siedemdziesiąt pięć
76 Setenta e seis siedemdziesiąt sześć
77 Setenta e sete siedemdziesiąt siedem
78 Setenta e oito siedemdziesiąt osiem
79 Setenta e nove siedemdziesiąt dziewięć
80 Oitenta osiemdziesiąt
81 Oitenta e um osiemdziesiąt jeden
82 Oitenta e dois osiemdziesiąt dwa
83 Oitenta e três osiemdziesiąt trzy
84 Oitenta e quatro osiemdziesiąt cztery
85 Oitenta e cinco osiemdziesiąt pięć
86 Oitenta e seis osiemdziesiąt sześć
87 Oitenta e sete osiemdziesiąt siedem
88 Oitenta e oito osiemdziesiąt osiem
89 Oitenta e nove osiemdziesiąt dziewięć
90 Noventa dziewięćdziesiąt
91 Noventa e um dziewięćdziesiąt jeden
92 Noventa e dois dziewięćdziesiąt dwa
93 Noventa e três dziewięćdziesiąt trzy
94 Noventa e quatro dziewięćdziesiąt cztery
95 Noventa e cinco dziewięćdziesiąt pięć
96 Noventa e seis dziewięćdziesiąt sześć
97 Noventa e sete dziewięćdziesiąt siedem
98 Noventa e oito dziewięćdziesiąt osiem
99 Noventa e nove dziewięćdziesiąt dziewięć
100 Cem sto

Comments