Persian lambobi daga 1 zuwa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Sifili صفر -
1 Daya یک -
2 Biyu دو -
3 Uku سه -
4 Hudu چهار -
5 Biyar پنج -
6 Shida شش -
7 Bakwai هفت -
8 Takwas هشت -
9 Tara نه نفر -
10 Goma ده -
11 Goma sha یازده -
12 Goma sha biyu دوازده -
13 Goma sha uku سیزده -
14 Goma sha huɗu چهارده -
15 Goma sha biyar پانزده -
16 Goma sha shida شانزده -
17 Goma sha bakwai هفده -
18 Goma sha takwas هجده -
19 Goma sha tara عدد نوزده -
20 Ashirin بیست -
21 Ashirin da daya بیست و یک -
22 Ashirin da biyu بیست و دو -
23 Ashirin da uku بیست و سه -
24 Ashirin da hudu بیست و چهار -
25 Ashirin da biyar بیست و پنج -
26 Ashirin da shida بیست و شش -
27 Ashirin da bakwai بیست و هفت -
28 Ashirin da takwas بیست و هشت -
29 Ashirin da tara بیست و نه -
30 Talatin سی -
31 Talatin daya سی و یک -
32 Talatin da biyu سی و دو -
33 Talatin uku سی وسه -
34 Talatin da hudu سی و چهار -
35 Talatin da biyar سی و پنج -
36 Talatin da shida سی و ششم -
37 Talatin da bakwai سی و هفت -
38 Talatin da takwas سی و هشت -
39 Talatin da tara سی و نهم -
40 Arba'in چهل -
41 Arba'in daya چهل و یک -
42 Arba'in da biyu چهل و دو -
43 Arba'in uku چهل و سه -
44 Arba'in da hudu چهل و چهار -
45 Arba'in da hudu چهل و پنج -
46 Arba'in da shida چهل و شش -
47 Arba'in da bakwai چهل و هفت -
48 Arba'in da takwas چهل و هشت -
49 Arba'in da tara چهل و نه -
50 Hamsin پنجاه -
51 Hamsin daya پنجاه یک -
52 Hamsin da biyu پنجاه دو -
53 Hamsin uku پنجاه و سه -
54 Hamsin da hudu پنجاه و چهار -
55 Hamsin da biyar پنجاه و پنج -
56 Hamsin da shida پنجاه و شش -
57 Hamsin da bakwai پنجاه و هفت -
58 Hamsin da takwas پنجاه و هشت -
59 Hamsin da tara پنجاه و نه -
60 Sittin شصت -
61 Sittin daya شصت یک -
62 Sittin da biyu شصت و دو -
63 Sittin uku شصت و سه و -
64 Sittin da hudu شصت و چهار -
65 Sittin da biyar شصت و پنج -
66 Sittin da shida شصت و شش -
67 Sittin da bakwai شصت و هفت -
68 Sittin da takwas شصت و هشت -
69 Sittin da tara شصت و نه -
70 Saba'in هفتاد -
71 Saba'in daya هفتاد و یک -
72 Saba'in da biyu هفتاد و دو -
73 Saba'in uku هفتاد و سه -
74 Saba'in da hudu هفتاد و چهار -
75 Saba'in da biyar هفتاد و پنج -
76 Saba'in da shida هفتاد و شش -
77 Saba'in da bakwai هفتاد و هفت -
78 Saba'in da takwas هفتاد و هشت -
79 Saba'in da tara هفتاد و نه -
80 Tamanin هشتاد -
81 Tamanin daya هشتاد و یک -
82 Tamanin da biyu هشتاد و دو -
83 Tamanin uku هشتاد و سه -
84 Tamanin da hudu هشتاد و چهار -
85 Tamanin da biyar هشتاد و پنج -
86 Tamanin da shida هشتاد و شش -
87 Tamanin da bakwai هشتاد و هفت -
88 Tamanin da takwas هشتاد و هشت -
89 Tamanin da tara هشتاد و نه -
90 Tasa'in نود -
91 Tasa'in daya نود و یک -
92 Tasa'in da biyu نود و دو -
93 Tasa'in uku نود و سه -
94 Casa'in da hudu نود و چهار -
95 Tasa'in da biyar نود و پنج -
96 Tasa'in da shida نود و شش -
97 Casa'in da bakwai نود و هفت -
98 Tasa'in da takwas نود و هشت -
99 Tasa'in da tara نود و نه -
100 Xari یکصد -