# Nederlands Italiaans Sound
0 nul Zero
1 een uno
2 twee due
3 drie tre
4 vier quattro
5 vijf cinque
6 zes sei
7 zeven sette
8 acht otto
9 negen nove
10 tien dieci
11 elf undici
12 twaalf dodici
13 dertien tredici
14 veertien quattordici
15 vijftien quindici
16 zestien sedici
17 zeventien diciassette
18 achttien diciotto
19 negentien diciannove
20 twintig venti
21 eenentwintig ventuno
22 tweeëntwintig ventidue
23 drieëntwintig ventitré
24 vierentwintig ventiquattro
25 vijfentwintig venticinque
26 zesentwintig ventisei
27 zevenentwintig ventisette
28 achtentwintig ventotto
29 negenentwintig ventinove
30 dertig trenta
31 eenendertig trentuno
32 tweeëndertig trentadue
33 drieëndertig trentatré
34 vierendertig trentaquattro
35 vijfendertig trentacinque
36 zesendertig trentasei
37 zevenendertig trentasette
38 achtendertig trentotto
39 negenendertig trentanove
40 veertig quaranta
41 eenenveertig quarantuno
42 tweeënveertig quarantadue
43 drieënveertig quarantatré
44 vierenveertig quarantaquattro
45 vijfenveertig quarantacinque
46 zesenveertig quarantasei
47 zevenenveertig quarantasette
48 achtenveertig quarantotto
49 negenenveertig quarantanove
50 vijftig cinquanta
51 eenenvijftig cinquantuno
52 tweeënvijftig cinquantadue
53 drieënvijftig cinquantatré
54 vierenvijftig cinquantaquattro
55 vijfenvijftig cinquantacinque
56 zesenvijftig cinquantasei
57 zevenenvijftig cinquantasette
58 achtenvijftig cinquantotto
59 negenenvijftig cinquantanove
60 zestig sessanta
61 eenenzestig sessantuno
62 tweeënzestig sessantadue
63 drieënzestig sessantatré
64 vierenzestig sessantaquattro
65 vijfenzestig sessantacinque
66 zesenzestig sessantasei
67 zevenenzestig sessantasette
68 achtenzestig sessantotto
69 negenenzestig sessantanove
70 zeventig settanta
71 eenenzeventig settantuno
72 tweeënzeventig settantadue
73 drieënzeventig settantatré
74 vierenzeventig settantaquattro
75 vijfenzeventig settantacinque
76 zesenzeventig settantasei
77 zevenenzeventig settantasette
78 achtenzeventig settantotto
79 negenenzeventig settantanove
80 tachtig ottanta
81 eenentachtig ottantuno
82 tweeëntachtig ottantadue
83 drieëntachtig ottantatré
84 vierentachtig ottantaquattro
85 vijfentachtig ottantacinque
86 zesentachtig ottantasei
87 zevenentachtig ottantasette
88 achtentachtig ottantotto
89 negenentachtig ottantanove
90 negentig novanta
91 eenennegentig novantuno
92 tweeënnegentig novantadue
93 drieënnegentig novantatré
94 vierennegentig novantaquattro
95 vijfennegentig novantacinque
96 zesennegentig novantasei
97 zevenennegentig novantasette
98 achtennegentig novantotto
99 negenennegentig novantanove
100 honderd cento

Comments