Tölur á úkraínsku

Tölur á úkraínsku

# íslenska úkraínska Sound
0 núll нулю
1 einn один
2 tveir два
3 þrír три
4 fjórir чотири
5 fimm п’ять
6 sex шість
7 sjö сім
8 átta вісім
9 níu дев’ять
10 tíu десять
11 ellefu одинадцять
12 tólf дванадцять
13 þrettán тринадцять
14 fjórtán чотирнадцять
15 fimmtán п'ятнадцять
16 sextán шістнадцять
17 sautján сімнадцять
18 átján вісімнадцять
19 nítján дев'ятнадцять
20 tuttugu двадцять
21 tuttugu og einn двадцять один
22 tuttugu og tveir двадцять два
23 tuttugu og þrír двадцять три
24 tuttugu og fjórir двадцять чотири
25 tuttugu og fimm двадцять п'ять
26 tuttugu og sex двадцять шість
27 tuttugu og sjö двадцять сім
28 tuttugu og átta двадцять вісім
29 tuttugu og níu двадцять дев'ять
30 þrjátíu тридцять
31 þrjátíu og einn тридцять один
32 þrjátíu og tveir тридцять два
33 þrjátíu og þrír тридцять три
34 þrjátíu og fjórir тридцять чотири
35 þrjátíu og fimm тридцять п'ять
36 þrjátíu og sex тридцять шість
37 þrjátíu og sjö тридцять сім
38 þrjátíu og átta тридцять вісім
39 þrjátíu og níu тридцять дев'ять
40 fjörutíu сорок
41 fjörutíu og einn сорок один
42 fjörutíu og tveir сорок два
43 fjörutíu og þrír сорок три
44 fjörutíu og fjórir сорок чотири
45 fjörutíu og fimm сорок п'ять
46 fjörutíu og sex сорок шість
47 fjörutíu og sjö сорок сім
48 fjörutíu og átta сорок вісім
49 fjörutíu og níu сорок дев'ять
50 fimmtíu п'ятдесят
51 fimmtíu og einn п'ятдесят один
52 fimmtíu og tveir п'ятдесят два
53 fimmtíu og þrír п'ятдесят три
54 fimmtíu og fjórir п'ятдесят чотири
55 fimmtíu og fimm п'ятдесят п'ять
56 fimmtíu og sex п'ятдесят шість
57 fimmtíu og sjö п'ятдесят сім
58 fimmtíu og átta п'ятдесят вісім
59 fimmtíu og níu п'ятдесят дев'ять
60 sextíu шістдесят
61 sextíu og einn шістдесят один
62 sextíu og tveir шістдесят два
63 sextíu og þrír шістдесят три
64 sextíu og fjórir шістдесят чотири
65 sextíu og fimm шістдесят п'ять
66 sextíu og sex шістдесят шість
67 sextíu og sjö шістдесят сім
68 sextíu og átta шістдесят вісім
69 sextíu og níu шістдесят дев'ять
70 sjötíu сімдесят
71 sjötíu og einn сімдесят один
72 sjötíu og tveir сімдесят два
73 sjötíu og þrír сімдесят три
74 sjötíu og fjórir сімдесят чотири
75 sjötíu og fimm сімдесят п'ять
76 sjötíu og sex сімдесят шість
77 sjötíu og sjö сімдесят сім
78 sjötíu og átta сімдесят вісім
79 sjötíu og níu сімдесят дев'ять
80 áttatíu вісімдесят
81 áttatíu og einn вісімдесят один
82 áttatíu og tveir вісімдесят два
83 áttatíu og þrír вісімдесят три
84 áttatíu og fjórir вісімдесят чотири
85 áttatíu og fimm вісімдесят п'ять
86 áttatíu og sex вісімдесят шість
87 áttatíu og sjö вісімдесят сім
88 áttatíu og átta вісімдесят вісім
89 áttatíu og níu вісімдесят дев'ять
90 níutíu дев'яносто
91 níutíu og einn дев'яносто один
92 níutíu og tveir дев'яносто два
93 níutíu og þrír дев'яносто три
94 níutíu og fjórir дев'яносто чотири
95 níutíu og fimm дев'яносто п'ять
96 níutíu og sex дев'яносто шість
97 níutíu og sjö дев'яносто сім
98 níutíu og átta дев'яносто вісім
99 níutíu og níu дев'яносто дев'ять
100 hundrað Сто

Comments