Brojevi na estonskom

Brojevi na estonskom

# hrvatski estonski Sound
1 jedan üks
2 dva kaks
3 tri kolm
4 četiri neli
5 pet viis
6 šest kuus
7 sedam seitse
8 osam kaheksa
9 devet üheksa
10 deset kümme
11 jedanaest üksteist
12 dvanaest kaksteist
13 trinaest kolmteist
14 četrnaest neliteist
15 petnaest viisteist
16 šesnaest kuusteist
17 sedamnaest seitseteist
18 osamnaest kaheksateist
19 devetnaest üheksateist
20 dvadeset kakskümmend
21 dvadeset i jedan kakskümmend üks
22 dvadeset i dva kakskümmend kaks
23 dvadeset i tri kakskümmend kolm
24 dvadeset i četiri kakskümmend neli
25 dvadeset i pet kakskümmend viis
26 dvadeset i šest kakskümmend kuus
27 dvadeset i sedam kakskümmend seitse
28 dvadeset i osam kakskümmend kaheksa
29 dvadeset i devet kakskümmend üheksa
30 trideset kolmkümmend
31 trideset i jedan kolmkümmend üks
32 trideset i dva kolmkümmend kaks
33 trideset i tri kolmkümmend kolm
34 trideset i četiri kolmkümmend neli
35 trideset i pet kolmkümmend viis
36 trideset i šest kolmkümmend kuus
37 trideset i sedam kolmkümmend seitse
38 trideset i osam kolmkümmend kaheksa
39 trideset i devet kolmkümmend üheksa
40 četrdeset nelikümmend
41 četrdeset i jedan nelikümmend üks
42 četrdeset i dva nelikümmend kaks
43 četrdeset i tri nelikümmend kolm
44 četrdeset i četiri nelikümmend neli
45 četrdeset i pet nelikümmend viis
46 četrdeset i šest nelikümmend kuus
47 četrdeset i sedam nelikümmend seitse
48 četrdeset osam nelikümmend kaheksa
49 četrdeset i devet nelikümmend üheksa
50 pedeset viiskümmend
51 pedeset i jedan viiskümmend üks
52 pedeset i dva viiskümmend kaks
53 pedeset i tri viiskümmend kolm
54 pedeset i četiri viiskümmend neli
55 pedeset i pet viiskümmend viis
56 pedeset i šest viiskümmend kuus
57 pedeset i sedam viiskümmend seitse
58 pedeset i osam viiskümmend kaheksa
59 pedeset i devet viiskümmend üheksa
60 šezdeset kuuskümmend
61 šezdeset i jedan kuuskümmend üks
62 šezdeset i dva kuuskümmend kaks
63 šezdeset i tri kuuskümmend kolm
64 šezdeset i četiri kuuskümmend neli
65 šezdeset i pet kuuskümmend viis
66 šezdeset i šest kuuskümmend kuus
67 šezdeset i sedam kuuskümmend seitse
68 šezdeset i osam kuuskümmend kaheksa
69 šezdeset i devet kuuskümmend üheksa
70 sedamdeset seitsekümmend
71 sedamdeset i jedan seitsekümmend üks
72 sedamdeset i dva seitsekümmend kaks
73 sedamdeset i tri seitsekümmend kolm
74 sedamdeset i četiri seitsekümmend neli
75 sedamdeset i pet seitsekümmend viis
76 sedamdeset i šest seitsekümmend kuus
77 sedamdeset i sedam seitsekümmend seitse
78 sedamdeset i osam seitsekümmend kaheksa
79 sedamdeset i devet seitsekümmend üheksa
80 osamdeset kaheksakümmend
81 osamdeset i jedan kaheksakümmend üks
82 osamdeset i dva kaheksakümmend kaks
83 osamdeset i tri kaheksakümmend kolm
84 osamdeset i četiri kaheksakümmend neli
85 osamdeset i pet kaheksakümmend viis
86 osamdeset i šest kaheksakümmend kuus
87 osamdeset i sedam kaheksakümmend seitse
88 osamdeset i osam kaheksakümmend kaheksa
89 osamdeset i devet kaheksakümmend üheksa
90 devedeset üheksakümmend
91 devedeset i jedan üheksakümmend üks
92 devedeset i dva üheksakümmend kaks
93 devedeset i tri üheksakümmend kolm
94 devedeset i četiri üheksakümmend neli
95 devedeset i pet üheksakümmend viis
96 devedeset i šest üheksakümmend kuus
97 devedeset i sedam üheksakümmend seitse
98 devedeset i osam üheksakümmend kaheksa
99 devedeset i devet üheksakümmend üheksa
100 sto sada
0 nula null

Comments