Tal på græsk

Tal på græsk

# Dansk Græsk Sound
0 nul μηδέν
1 et ένα
2 to δύο
3 tre τρία
4 fire τέσσερα
5 fem πέντε
6 seks έξι
7 syv εφτά
8 otte οχτώ
9 ni εννέα
10 ti δέκα
11 elleve ένδεκα
12 tolv δώδεκα
13 tretten δεκατρία
14 fjorten δεκατέσσερα
15 femten δεκαπέντε
16 seksten δεκαέξι
17 sytten δεκαεπτά
18 atten δεκαοκτώ
19 nitten δεκαεννιά
20 tyve είκοσι
21 enogtyve Είκοσι ένα
22 toogtyve Είκοσι δύο
23 treogtyve Είκοσι τρία
24 fireogtyve Είκοσι τέσσερα
25 femogtyve Είκοσι πέντε
26 seksogtyve Είκοσι έξι
27 syvogtyve Είκοσι επτά
28 otteogtyve Είκοσι οκτώ
29 niogtyve Είκοσι εννέα
30 tredive τριάντα
31 enogtredive Τριάντα ένα
32 toogtredive Τριάντα δύο
33 treogtredive Τριάντα τρία
34 fireogtredive Τριάντα τέσσερα
35 femogtredive Τριάντα πέντε
36 seksogtredive Τριάντα έξι
37 syvogtredive Τριάντα επτά
38 otteogtredive Τριάντα οκτώ
39 niogtredive Τριάντα εννέα
40 fyrre σαράντα
41 enogfyrre Σαράντα ένα
42 toogfyrre Σαράντα δύο
43 treogfyrre Σαράντα τρεις
44 fireogfyrre Σαράντα τέσσερα
45 femogfyrre Σαράντα πέντε
46 seksogfyrre Σαράντα έξι
47 syvogfyrre Σαράντα επτά
48 otteogfyrre Σαράντα οκτώ
49 niogfyrre Σαράντα εννέα
50 halvtreds πενήντα
51 enoghalvtreds Πενήντα ένα
52 tooghalvtreds Πενήντα δύο
53 treoghalvtreds Πενήντα τρία
54 fireoghalvtreds Πενήντα τέσσερις
55 femoghalvtreds Πενήντα πέντε
56 seksoghalvtreds Πενήντα έξι
57 syvoghalvtreds Πενήντα επτά
58 otteoghalvtreds Πενήντα οκτώ
59 nioghalvtreds Πενήντα εννέα
60 tres εξήντα
61 enogtres Εξήντα ένα
62 toogtres Εξήντα δύο
63 treogtres Εξήντα τρεις
64 fireogtres Εξήντα τέσσερις
65 femogtres Εξήντα πέντε
66 seksogtres Εξήντα έξι
67 syvogtres Εξήντα επτά
68 otteogtres Εξήντα οκτώ
69 niogtres Εξήντα εννέα
70 halvfjerds εβδομήντα
71 enoghalvfjerds Εβδομήντα ένα
72 tooghalvfjerds Εβδομήντα δύο
73 treoghalvfjerds Εβδομήντα τρία
74 fireoghalvfjerds Εβδομήντα τέσσερα
75 femoghalvfjerds Εβδομήντα πέντε
76 seksoghalvfjerds Εβδομήντα έξι
77 syvoghalvfjerds Εβδομήντα επτά
78 otteoghalvfjerds Εβδομήντα οκτώ
79 nioghalvfjerds Εβδομήντα εννέα
80 firs ογδόντα
81 enogfirs Ογδόντα ένα
82 toogfirs Ογδόντα δύο
83 treogfirs Ογδόντα τρεις
84 fireogfirs Ογδόντα τέσσερις
85 femogfirs ογδόντα πέντε
86 seksogfirs Ογδόντα έξι
87 syvogfirs Ογδόντα επτά
88 otteogfirs Ογδόντα οκτώ
89 niogfirs Ογδόντα εννέα
90 halvfems ενενήντα
91 enoghalvfems Ενενήντα ένας
92 tooghalvfems Ενενήντα δύο
93 treoghalvfems Ενενήντα τρία
94 fireoghalvfems Ενενήντα τέσσερα
95 femoghalvfems Ενενήντα πέντε
96 seksoghalvfems Ενενήντα έξι
97 syvoghalvfems Ενενήντα επτά
98 otteoghalvfems Ενενήντα οκτώ
99 nioghalvfems Ενενήντα εννέα
100 hundrede εκατό

Comments