Koreya nömrələri

Koreya nömrələri

# Azərbaycan dili Koreya Sound
0 Sıfır
1 Bir 하나
2 Iki
3 Üç
4 Dörd
5 Beş 다섯
6 Altı 여섯
7 Yeddi 일곱
8 Səkkiz 여덟
9 Doqquz 아홉
10 On
11 On bir 열하나
12 On iki 열둘
13 On üç 열셋
14 On dörd 열넷
15 On beş 열다섯
16 On altı 열여섯
17 On yeddi 열일곱
18 On səkkiz 열여덟
19 On doqquz 열아홉
20 Iyirmi 스물
21 Iyirmi bir 스물하나
22 İyirmi iki 스물둘
23 Iyirmi üç 스물셋
24 Iyirmi dörd 스물넷
25 Iyirmi beş 스물 다섯
26 Iyirmi altı 스물 여섯
27 Iyirmi yeddi 스물 일곱
28 Iyirmi səkkiz 스물여덟
29 Iyirmi doqquz 스물아홉
30 Otuz 서른
31 Otuz bir 서른하나
32 Otuz iki 서른둘
33 Otuz üç 서른셋
34 Otuz dörd 서른넷
35 Otuz beş 서른다섯
36 Otuz altı 서른여섯
37 Otuz yeddi 서른일곱
38 Otuz səkkiz 서른여덟
39 Otuz doqquz 서른아홉
40 Qırx 마흔
41 Qırx bir 마흔하나
42 Qırx iki 마흔둘
43 Qırx üç 마흔셋
44 Qırx dörd 마흔넷
45 Qırx beş 마흔다섯
46 Qırx altı 마흔여섯
47 Qırx yeddi 마흔일곱
48 Qırx səkkiz 마흔여덟
49 Qırx doqquz 마흔아홉
50 Əlli
51 Əlli bir 쉰하나
52 Əlli iki 쉰둘
53 Əlli üç 쉰셋
54 Əlli dörd 쉰넷
55 Əlli beş 쉰다섯
56 Əlli altı 쉰여섯
57 Əlli yeddi 쉰일곱
58 Əlli səkkiz 쉰여덟
59 Əlli doqquz 쉰아홉
60 Altmış 예순
61 Altmış bir 예순하나
62 Sixty iki 예순둘
63 Altmış üç 예순셋
64 Altmış dörd 예순넷
65 Altmış beş 예순다섯
66 Altmış altı 예순여섯
67 Altmış yeddi 예순일곱
68 Altmış səkkiz 예순여덟
69 Sixty doqquz 예순아홉
70 Yetmiş 일흔
71 Yetmiş bir 일흔하나
72 Yetmiş iki 일흔둘
73 Yetmiş üç 일흔셋
74 Yetmiş dörd 일흔넷
75 Yetmiş beş 일흔다섯
76 Yetmiş altı 일흔여섯
77 Yetmiş yeddi 일흔일곱
78 Yetmiş səkkiz 일흔여덟
79 Yetmiş doqquz 일흔아홉
80 Səksən 여든
81 Səksən bir 여든하나
82 Səksən iki 여든둘
83 Səksən üç 여든셋
84 Səksən dörd 여든넷
85 Səksən beş 여든다섯
86 Səksən altı 여든여섯
87 Səksən yeddi 여든일곱
88 Səksən səkkiz 여든여덟
89 Səksən doqquz 여든아홉
90 Doxsan 아흔
91 Doxsan bir 아흔하나
92 Doxsan iki 아흔둘
93 Doxsan üç 아흔셋
94 Doxsan dörd 아흔넷
95 Doxsan beş 아흔다섯
96 Doxsan altı 아흔여섯
97 Doxsan yeddi 아흔일곱
98 Doxsan səkkiz 아흔여덟
99 Doxsan doqquz 아흔아홉
100 Yüz

Comments