Armenian lambobi daga 1 zuwa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Sifili զրո -
1 Daya մեկ -
2 Biyu երկու -
3 Uku երեք -
4 Hudu չորս -
5 Biyar հինգ -
6 Shida վեց -
7 Bakwai յոթ -
8 Takwas ութ -
9 Tara ինը -
10 Goma տասը -
11 Goma sha տասնմեկ -
12 Goma sha biyu տասներկու -
13 Goma sha uku տասներորդ -
14 Goma sha huɗu տասնչորս -
15 Goma sha biyar տասնհինգ -
16 Goma sha shida տասնվեց -
17 Goma sha bakwai տասնյոթ -
18 Goma sha takwas տասնութ -
19 Goma sha tara տասնինն -
20 Ashirin քսան -
21 Ashirin da daya քսան -
22 Ashirin da biyu քսան երկու -
23 Ashirin da uku քսաներեք -
24 Ashirin da hudu քսանչորս -
25 Ashirin da biyar քսանհինգ -
26 Ashirin da shida քսանվեց -
27 Ashirin da bakwai քսան յոթ -
28 Ashirin da takwas քսան ութ -
29 Ashirin da tara քսանինը -
30 Talatin երեսուն -
31 Talatin daya երեսուն մեկ -
32 Talatin da biyu երեսուն երկու -
33 Talatin uku երեսուն երեք -
34 Talatin da hudu երեսուն չորս -
35 Talatin da biyar երեսուն հինգ -
36 Talatin da shida երեսուն վեց -
37 Talatin da bakwai երեսուն յոթ -
38 Talatin da takwas երեսուն ութ -
39 Talatin da tara երեսուն ինը -
40 Arba'in քառասուն -
41 Arba'in daya քառասունմեկ -
42 Arba'in da biyu քառասուներկու -
43 Arba'in uku քառասուներեք -
44 Arba'in da hudu քառասունչորս -
45 Arba'in da hudu քառասունհինգ -
46 Arba'in da shida քառասունվեց -
47 Arba'in da bakwai քառասունյոթ -
48 Arba'in da takwas քառասունութ -
49 Arba'in da tara քառասուն ինը -
50 Hamsin հիսուն -
51 Hamsin daya հիսունմեկ -
52 Hamsin da biyu Հիսուն երկու -
53 Hamsin uku Հիսուն երեք -
54 Hamsin da hudu հիսունչորս -
55 Hamsin da biyar հիսունհինգ -
56 Hamsin da shida հիսուն վեց -
57 Hamsin da bakwai հիսունյոթ -
58 Hamsin da takwas հիսուն ութ -
59 Hamsin da tara հիսուն ինը -
60 Sittin վաթսուն -
61 Sittin daya վաթսուն մեկ -
62 Sittin da biyu վաթսուն երկու -
63 Sittin uku վաթսուն երեք -
64 Sittin da hudu վաթսուն չորս -
65 Sittin da biyar վաթսուն հինգ -
66 Sittin da shida վաթսուն վեց -
67 Sittin da bakwai վաթսուն յոթ -
68 Sittin da takwas վաթսունութ -
69 Sittin da tara վաթսունինը -
70 Saba'in յոթանասուն -
71 Saba'in daya յոթանասուն մեկ -
72 Saba'in da biyu յոթանասուն երկու -
73 Saba'in uku յոթանասուն երեք -
74 Saba'in da hudu յոթանասուն չորս -
75 Saba'in da biyar յոթանասուն հինգ -
76 Saba'in da shida յոթանասուն վեց -
77 Saba'in da bakwai յոթանասուն յոթ -
78 Saba'in da takwas յոթանասունութ -
79 Saba'in da tara յոթանասուն ինը -
80 Tamanin ութսուն -
81 Tamanin daya ութսուն մեկ -
82 Tamanin da biyu ութսուն երկու -
83 Tamanin uku ութսուն երեք -
84 Tamanin da hudu ութսունչորս -
85 Tamanin da biyar ութսունհինգ -
86 Tamanin da shida ութսուն վեց -
87 Tamanin da bakwai ութսուն յոթ -
88 Tamanin da takwas ութսուն ութ -
89 Tamanin da tara ութսուն ինը -
90 Tasa'in իննսուն -
91 Tasa'in daya իննսուն մեկ -
92 Tasa'in da biyu իննսուն երկու -
93 Tasa'in uku իննսուն երեք -
94 Casa'in da hudu իննսուն չորս -
95 Tasa'in da biyar իննսունհինգ -
96 Tasa'in da shida իննսունվեց -
97 Casa'in da bakwai իննսուն յոթ -
98 Tasa'in da takwas իննսուն ութ -
99 Tasa'in da tara իննսուն ինը -
100 Xari հարյուր -