Albanian lambobi daga 1 zuwa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Sifili Zero -
1 Daya Një -
2 Biyu Dy -
3 Uku Tre -
4 Hudu Katër -
5 Biyar Pesë -
6 Shida Gjashtë -
7 Bakwai Shtatë -
8 Takwas Tetë -
9 Tara Nëntë -
10 Goma Dhjetë -
11 Goma sha Njëmbëdhjetë -
12 Goma sha biyu Dymbëdhjetë -
13 Goma sha uku Trembëdhjetë -
14 Goma sha huɗu Katërmbëdhjetë -
15 Goma sha biyar Pesëmbëdhjetë -
16 Goma sha shida Gjashtëmbëdhjetë -
17 Goma sha bakwai Shtatëmbëdhjetë -
18 Goma sha takwas Tetëmbëdhjetë -
19 Goma sha tara Nëntëmbëdhjetë -
20 Ashirin Njëzet -
21 Ashirin da daya Njëzet e një -
22 Ashirin da biyu Njëzet e dy -
23 Ashirin da uku Njëzet e tre -
24 Ashirin da hudu Njëzet e katër -
25 Ashirin da biyar Njëzet e pese -
26 Ashirin da shida Njëzet e gjashtë -
27 Ashirin da bakwai Njëzet e shtatë -
28 Ashirin da takwas Njëzet e tetë -
29 Ashirin da tara Njëzet e nëntë -
30 Talatin Tridhjetë -
31 Talatin daya Tridhjetë një -
32 Talatin da biyu Tridhjetë e dy -
33 Talatin uku Tridhjetë e tre -
34 Talatin da hudu Tridhjetë e katër -
35 Talatin da biyar Tridhjetë e pesë -
36 Talatin da shida Tridhjetë e gjashtë -
37 Talatin da bakwai Tridhjetë e shtatë -
38 Talatin da takwas Tridhjetë e tetë -
39 Talatin da tara Tridhjetë e nëntë -
40 Arba'in Dyzetë -
41 Arba'in daya Dyzet e një -
42 Arba'in da biyu Dyzet e dy -
43 Arba'in uku Dyzet e tre -
44 Arba'in da hudu Dyzet e katër -
45 Arba'in da hudu Dyzet e pesë -
46 Arba'in da shida Dyzet e gjashtë -
47 Arba'in da bakwai Dyzet e shtatë -
48 Arba'in da takwas Dyzet e tetë -
49 Arba'in da tara Dyzet e nëntë -
50 Hamsin Pesëdhjetë -
51 Hamsin daya Pesëdhjetë e një -
52 Hamsin da biyu Pesëdhjetë e dy -
53 Hamsin uku Pesëdhjetë e tre -
54 Hamsin da hudu Pesëdhjetë e katër -
55 Hamsin da biyar Pesëdhjetë e pesë -
56 Hamsin da shida Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Hamsin da bakwai Pesëdhjetë e shtatë -
58 Hamsin da takwas Pesëdhjetë e tetë -
59 Hamsin da tara Pesëdhjetë e nëntë -
60 Sittin Gjashtëdhjetë -
61 Sittin daya Gjashtëdhjetë e një -
62 Sittin da biyu Gjashtëdhjetë e dy -
63 Sittin uku Gjashtëdhjetë e tre -
64 Sittin da hudu Gjashtëdhjetë e katër -
65 Sittin da biyar Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Sittin da shida Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Sittin da bakwai Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Sittin da takwas Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Sittin da tara Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Saba'in Shtatëdhjetë -
71 Saba'in daya Shtatëdhjetë e një -
72 Saba'in da biyu Shtatëdhjetë e dy -
73 Saba'in uku Shtatëdhjetë e tre -
74 Saba'in da hudu Shtatëdhjetë e katër -
75 Saba'in da biyar Shtatëdhjetë e pesë -
76 Saba'in da shida Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Saba'in da bakwai Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Saba'in da takwas Shtatëdhjetë e tetë -
79 Saba'in da tara Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Tamanin Tetëdhjetë -
81 Tamanin daya Tetëdhjetë e një -
82 Tamanin da biyu Tetëdhjetë e dy -
83 Tamanin uku Tetëdhjetë e tre -
84 Tamanin da hudu Tetëdhjetë e katër -
85 Tamanin da biyar Tetëdhjetë e pesë -
86 Tamanin da shida Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Tamanin da bakwai Tetëdhjetë e shtatë -
88 Tamanin da takwas Tetëdhjetë e tetë -
89 Tamanin da tara Tetëdhjetë e nëntë -
90 Tasa'in Nëntëdhjetë -
91 Tasa'in daya Nëntëdhjetë e një -
92 Tasa'in da biyu Nëntëdhjetë e dy -
93 Tasa'in uku Nëntëdhjetë e tre -
94 Casa'in da hudu Nëntëdhjetë e katër -
95 Tasa'in da biyar Nëntëdhjetë e pesë -
96 Tasa'in da shida Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Casa'in da bakwai Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Tasa'in da takwas Nëntëdhjetë e tetë -
99 Tasa'in da tara Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Xari Njëqindë -